Doktor oyunları ve doktor oyunu oynamak isteyenler için doktor oyunları arasından özel olarak derlenmiş doktor oyunları sitesidir. Doktor oyunları ve doktor oyunu oyna.
doktor oyunları bebek oyunları bebek oyunu bebek oyunları


OYUNA BAŞLA

   

   

   


Oyun Bilgisi
Oyun Adı: otopsi oyunları
Tanımı: biz avrupada bir savcı olarak görev yapmaktayız. bize gelen bir habere göre parkta genç bir kız bıçaklanmış ve kızın hayatı son bulmuş. bunun ile ilgili bazı şüpnhelerimiz var ve bu şüphelerin ortadan kalkması için otopsi yapılmasını istiyoruz. otopsinin başında da bizzat biz duruyoruz. bakalım, genç kızın ölüm nedenini bulabilecekmiyiz. Otopsi nedir bunu ile ilgili kısa bir bilgi paylaşalım: "Otopsi nedir, niçin yapılır? Otopsi Nedir ? Otopsi, ceset üzerinde yapılan tanısal amaçlı bir tıbbi incelemedir (Eski grekçe: "auto"/kendi + "psi"/görme; kendi gözleriyle görme) Amaç, ölüm nedeninin saptanması veya hangi organların ölüme yol açan hastalıklardan ne biçimde ve ne kadar etkilendiklerinin saptanması olabilir Otopsinin bir hasta muayenesinden veya ameliyattan tek farkı "ceset" üzerinde yapılmasıdır Nekropsi ve thanatopsi terimleri eş anlamlı olarak kullanılırlar otopsi izni Trafik kazası, yaralanma, zehirlenme gibi hukuksal incelemeyi gerektiren durumlarda otopsi isteği, ilgili savcı tarafından yapılır Bu istek bir emir niteliğindedir; adli otopsi, ceset üzerinde yakınların veya başka herhangi bir makamın izni gerekmeksizin yapılır Otopsiyi yapmakla görevlendirilen doktorun bu görevi reddetmesi pratik olarak mümkün değildir Ölen kişinin yakınlarının otopsi yapılmasına karşı olmaları da böyle otopsileri engellemez Adli otopsiler; varsa, adli tıp uzmanı ve patolog tarafından birlikte yapılır Bunların bulunmadığı koşullarda, savcı herhangi bir doktoru otopsi yapmakla görevlendirebilir Avrupa Topluluğu için önerilen yaklaşım, adli otopsilerin "en az biri adli patoloji" konusunda uzman iki hekim tarafından yapılması biçimindedir Ölen kişide bulaşıcı hastalık kuşkusu varsa ve otopsiden elde edilecek bilgiler ile bir salgın hastalığın önlenebilmesi olasılığı söz konusu ise, hastanın yakınlarının iznine bağlı olmaksızın, ilgili doktorun isteği ve ilgili amirin (baştabip gibi) onayı ile tıbbi otopsi yapılabilir Bulaşıcı hastalık kuşkusunun bulunmadığı durumlarda tıbbi otopsi yapılabilmesi için, ölen kişinin anne-baba-eş (bunlar yoksa, kardeş) düzeyinde yakınlarının yazılı izni gereklidir Bu izin, hastanın bakımından sorumlu doktorlar tarafından istenir (Organ nakli ile ilgili süreçte de benzer yol izlenir) Hasta yakınları, ölüm nedeniyle çok kederli oldukları bir sırada otopsi sözünü duymak istemeyebilirler Bu nedenle, üzerinde otopsi yapılması gereği olduğu düşünülen olgularla karşılaşıldığında, hasta yakınlarının ölümden önce bu açıdan hazırlanmaları yararlı olur Hasta yakınlarının otopsi konusunda bilgilendirilmeleri ve aydınlatılmaları için; iyi yetişmiş, bilinçli ve gayretli sağlık personeline gereksinme vardır Uygun biçimde önerildiğinde; çoğu hasta yakını, hastanın kaybedilmesinin nedenlerinin anlaşılması ile başka insanların hayatta kalmalarının sağlanabileceği düşüncesini kabul etmeğe hazırdır Gerçekten de otopsinin en önemli amacı, ölenden elde edilen bilgilerle yaşayanlara hizmet etmektir otopsi niçin yapılır? Kimlere yapılır? Otopsinin temel amacı, hastanın niçin ve nasıl öldüğüne ilişkin sorulara karşılık bulmaktır Hastanelerdeki ölümlerin bazılarını kaybedilmiş savaşlar olarak görmek mümkündür Hiç kuşku yok ki, insanlar da diğer canlılar gibi er geç ölecektir Tıp, hastanın arzusu bu yöndeyse, ölümü mümkün olduğunca geciktirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlar Bilinci yerinde olan bir hasta için, yaşanan her fazla gün çok değerli olabilir Tıp, kimi zaman hastaya böyle günler kazandırmak için çabalar Öte yandan, bazı ölümlerin önlenebilmesi mümkündür Gecikmiş veya atlanmış bir tanı, eksik veya yanlış bir tedavi insanın ölümüne neden olabilir Bunların otopside anlaşılmasının ölene doğrudan bir yarar sağlaması beklenemez Otopsiden beklenen, vakitsiz ölümlerden alınacak dersler ile benzer durumdaki başka hastaların hayatlarının kurtarılabilmesidir Tıp teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde bugün hemen her hastalığın kesin tanısının insan yaşarken konulabildiği, bu yüzden otopsiden öğrenilecek fazla bilgi olmadığı öne sürülebilir Bu savın geçerli olmadığı pek çok çalışma ile gösterilmiştir En gelişmiş ülkelerde bile; otopsi, olguların önemli bir kısmında hasta sağken bilinmesi çok yararlı olabilecek bilgiler sağlamaktadır Yakın zamanda yapılmış bir çalışmada, klinik tanı ile "majör uyumsuzluk" oranı %14 olarak bulunmuştur (Diagnostic errors in three medical eras: A necropsy study Sonderegger-Iseli K, Burger S, Muntwyler J, Salomon F Lancet 355:2027-31, 2000) Sağlık sisteminin o kadar gelişmiş olmadığı ülkemizde yapılan otopsilerin büyük kısmında hastanın yaşarken tanısı konulamamış hastalıklar saptanmakta, klinik olarak farkına varılmamış ek lezyonlarla karşılaşılmaktadır Hastalıkların organlarda yol açtığı değişiklikler ile hastanın yakınmaları ve klinik bulguların derecesi arasında sıkı bir ilişki olmayabilir Hafif bir öksürük ağır bir pnömoninin, basit gibi görünen bir karın ağrısı bir iç organ delinmesinin tek bulgusu olabilir Bu tür bulgularla kaybedilen hastalarda ölüm nedeni otopsi ile incelenmediğinde, doktorlar şaşkın ve çaresiz kalırlar; her öksüren, her karnı ağrıyan hasta karşısında "acaba bu hastayı da mı kaybediyoruz" kaygısına kapılabilirler Hasta yakınları açısından bakıldığında; çok basit gibi görünen yakınmaları olan hastalarının kaybedilmesi, tanı ve tedavi ile ilgili ağır bir ihmal veya umursamazlığın göstergesi olarak algılanabilir Böyle durumlarda otopsi, zihinlerdeki tüm kuşkuları dağıtmanın en sağlıklı yoludur Yenidoğan ve bebek ölümlerinde karşılaşılan "bebeğimiz niye öldü?" ve "sonraki bebeğimiz de ölecek mi?" sorularının karşılıkları da, diğer incelemeler ile birlikte yapılan otopsi ile verilebilir " kaynakça: http://www.forumalev.net/saglik-genel/266006-otopsi-nedir.html
Oynanma Miktarı: 26,328 ........ Oylama: 5 ....... Oy Ver
doktor oyunu bebek oyunları bebek oyunu doktor oyunları
hakkımızda , site haritası , iletişim , gizlilik politikası

doktor oyunları, doktor oyunu, hastane oyunları, doktor oyunları , ameliyat oyunu , sağlık oyunları , doktor oyunları, DOKTOR OYUNLARI, doktor oyunu
Doktor oyunları ve doktor oyunu oynamak isteyenler için doktor oyunları arasından özel olarak derlenmiş doktor oyunları sitesidir. Doktor oyunları ve doktor oyunu oyna.